Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Tp HCM

Việc quan trọng đầu tiên mà bạn cần làm khi muốn thành lập doanh nghiệp chắc chắn là chuẩn bị thật đầy đủ và chính xác bộ hồ sơ đăng ký, và các giấy tờ quan trọng. Chỉ có làm tốt điều này thì các bước tiếp theo mới có thể thực hiện suôn sẻ, tránh sai sót và mất công làm lại từ đầu. Vì thế hôm nay Minh Nhi N2N gửi đến cho các bạn bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Tp HCM chính xác và đầy đủ nhất

Bo Ho So Dang Ky Thanh Lap Doanh Nghiep Tp Hcm 1

Để chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chính xác nhất cho mình. Đầu tiên bạn sẽ cần phải xác định được loại hình doanh nghiệp của công ty mình. Bởi vì mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có bộ hồ sơ đăng ký khác nhau.

Vậy có những loại hình doanh nghiệp phổ biến nào và làm sao để xác định được doanh nghiệp của bạn thuộc loại nào? Cùng Minh Nhi N2N tìm hiểu nhé!

Cách xác định loại hình doanh nghiệp của bạn

4 loại hình doanh nghiệp được chú trọng và đăng ký thường xuyên ở Việt Nam nhất đó là:

  • Công ty TNHH một thành viên
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty cổ phần
  • Doanh nghiệp tư nhân

Thông thường, bạn nên dựa theo số người góp vốn để quyết định loại hình doanh nghiệp. Trong thời gian hoạt động công ty, có thể thay đổi loại hình doanh nghiệp khi cần thiết. Vậy nên bạn cũng không cần quá lo lắng nhé.

  • Công ty TNHH một thành viên: Có 1 thành viên góp vốn, có quyền quyết định tối cao.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: có từ 2 – 50 thành viên góp vốn.
  • Công ty cổ phần: Có 3 thành viên trở lên.
  • Doanh nghiệp tư nhân: 1 cá nhân làm chủ và là đại diện pháp luật (loại hình này có tính rủi ro về mặt pháp lý cao, rất ít người lựa chọn).

Ngoài ra, nếu bạn còn cần thêm các thông tin khác về việc thành lập doanh nghiệp thì hãy tham khảo trong bài viết này: Muốn thành lập công ty cần những điều kiện gì?

Các bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Tp HCM theo từng loại

Công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức)Mẫu điều lệ công ty cổ phần.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Công ty TNHH một thành viên

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload⇓

2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp); Download mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên ⇓

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Download ⇓

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload ↓

2. Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức); Download mẫu điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

3. Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐTDownload ⇓

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nếu người thực hiện thủ tục là người đại diện pháp luật thì không cần giấy tờ này. Download mẫu

Doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là 4 bộ hồ sơ dành cho các loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Nếu bạn định thành lập công ty thuộc loại hình doanh nghiệp khác, không có ở bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Tp HCM trên, thì hãy truy cập và download Tại đây.

Hi vọng Minh Nhi N2N đã giúp bạn có được sự chuẩn bị đầu tiên tốt nhất cho quá trình khởi nghiệp của bản thân.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Tp HCM. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và kinh doanh. Cùng với mục tiêu mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, phát triển bền vững cùng doanh nghiệp của bạn. Minh Nhi N2N tự tin sẽ giúp bạn tiết kiệm 30% tổng chi phí và 50% thời gian.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua nút Liên Hệ ở góc phải màn hình, hoặc qua các kênh sau, Minh Nhi N2N luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn miễn phí:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Chúc bạn thành công!