Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với những quy định pháp luật ngày càng nghiêm ngặt, việc áp dụng chính sách kế toán hợp lý và chính xác sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ về chế độ kế toán và cách thức áp dụng chúng cho phù hợp. Vì vậy, tìm hiểu và nắm bắt thông tin về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ là điều cần thiết để giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và bền vững trên thị trường. 

Che Do ke Toan doanh nghiep vua va nho

 

Chế độ kế toán là gì?

Chế độ kế toán là tổng hợp các quy định, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn kế toán và các quy trình kế toán được áp dụng để thu thập, xử lý, báo cáo thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Chế độ kế toán được thiết lập để đảm bảo rằng các thông tin kế toán của doanh nghiệp được quản lý, kiểm soát và báo cáo một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Các quy định của chế độ kế toán bao gồm các nguyên tắc kế toán cơ bản, tiêu chuẩn kế toán và phương pháp tính toán, cách xác định giá trị tài sản, nợ, vốn, thu nhập, chi phí, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác của doanh nghiệp. Các quy trình kế toán được thiết lập để đảm bảo rằng các giao dịch kinh doanh được ghi nhận và xử lý đầy đủ và chính xác, từ việc thu thập thông tin, xác định số liệu, phân loại, ghi chép và báo cáo tài chính.

Chế độ kế toán có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các quyết định kinh doanh được đưa ra dựa trên cơ sở thông tin tài chính đáng tin cậy. Ngoài ra, chế độ kế toán còn giúp cho doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý về báo cáo tài chính, thuế và các quy định khác của cơ quan nhà nước.

Những điều quan trọng cần lưu ý về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Minh Nhi N2N sẽ giúp bạn tổng hợp những điểm quan trọng nhất của thông tư này, bao gồm có:

Các quy định chung

 1.  Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
 2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.
 3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.
 4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam. Các đơn vị chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì nếu đáp ứng yêu cầu có thể chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
 5. Doanh nghiệp phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính khi bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung, phương pháp hạch toán.
 6. Ngoài ra, Thông tư số 133 hướng dẫn doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, 3 tại Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Quy định về tài khoản kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Chương II – Thông tư 133, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo các nguyên tắc về tài khoản kế toán như sau:

 • Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính số tồn tại quỹ, từng tài khoản
 • Các khoản thu, chi bằng tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định. Khoản hạch toán tiền gửi ngân hàng phải có giấy báo Nợ, báo Có hoặc bảng sao kê của ngân hàng.
 • Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Nếu phát sinh giao dịch bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán như sau: Bên Nợ các tài khoản áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế; Bên Có được lựa chọn tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền hoặc tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư số 133/BTC.
 • Nếu doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có thì khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận tại thời điểm chi tiền hoặc ghi nhận định kỳ
 • Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên giao dịch.

Nguyên tắc ghi sổ kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của từng Tài khoản kế toán cụ thể bạn có thể xem Tại đây

Quy định về báo cáo tài chính

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

Riêng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu nếu được yêu cầu.

Ngoài ra, Thông tư 133 còn có những quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nếu chọn hoặc thực hiện sai chế độ kế toán thì bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 có nêu rõ:

 • Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán trong trường hợp Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng sẽ bị Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

Tóm lại, chế độ kế toán đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với các quy định pháp luật ngày càng nghiêm ngặt, việc áp dụng chính sách kế toán hợp lý và chính xác là điều cần thiết để giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nếu bạn đang tìm kiếm các dịch vụ tư vấn pháp lý và kế toán trọn gói, chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu rộng về chế độ kế toán và pháp lý, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tuân thủ các quy định pháp lý và sử dụng tối đa các cơ hội để tăng trưởng kinh doanh.

Vì sao nên chọn thuê kế toán của chúng tôi?

Không cần thiết có kế toán viên hay kế toán trưởng chuyên nghiệp, sử dụng dịch vụ kế toán của Minh Nhi N2N, quý công ty sẽ có những lợi ích rất lớn như sau:

 • Giảm chi phí nhân sự kế toán thuế, cụ thể: Tuyển dụng 1 nhân viên kế toán, Doanh nghiệp phải trả lương tối thiểu từ 6-8 triệu đồng lương/tháng + chi phí liên quan (chỗ ngồi, BHYT, BHXH…). Sử dụng dịch vụ kế toán – báo cáo thuế của Minh Nhi N2N, bạn chỉ mất chi phí từ 500.000đ/tháng và không phát sinh thêm bất kể một khoản chi phí nào.
 • Chủ doanh nghiệp được thông báo và tư vấn về những văn bản pháp luật Thuế, Kế toán, Bảo hiểm kịp thời để vận dụng, tránh sai sót, vi phạm pháp luật.
 • Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc làm việc với Cơ quan Thuế. Nên Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi bị Thanh kiểm tra thuế.
 • Tính ổn định trong hoạt động kế toán và báo cáo thuế của công ty bạn sẽ rất cao. Minh Nhi N2N luôn thực hiện các báo cáo gửi cơ quan Nhà nước chính xác, kịp thời.

Minh Nhi N2N tự hào là một trong những đơn vị cung cấp Dịch vụ kế toán – báo cáo thuế tốt nhất và uy tín nhất ở Tp HCM. Chúng tôi sẽ mang đến bạn hơn cả sự hài lòng và tin tưởng.

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về cả pháp lý và kinh doanh, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tốt nhất các nghiệp vụ kế toán và thuế cho doanh nghiệp của mình.

Bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán và các dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp Tại đây

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 0989.139.333 hoặc nút liên hệ ở góc phải màn hình để được tư vấn miễn phí nhé.