Điều kiện để thành lập tập đoàn

Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, số lượng các tập đoàn khổng lồ đang ngày càng tăng lên và chiếm vai trò quan trọng hơn trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó, nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên dù tập đoàn có nhỏ hay lớn đến đâu đi nữa thì cũng không thể bỏ qua bước thành lập. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều kiện để thành lập tập đoàn là gì nhé.

Dieu Kien De Thanh Lap Tap Doan

Thế nào là tập đoàn

Tập đoàn, tổng công ty là một nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác và tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 194 Luật Doanh nghiệp 2020 đã nêu rõ:

 • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.
 • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Có thể hiểu đơn giản tập đoàn là một hệ thống liên kết của hai hoặc nhiều công ty với các ngành khác nhau tạo thành một cấu trúc công ty lớn và phức tạp. Tập đoàn cũng có thể hiểu là một tổ chức được tạo thành từ một công ty mẹ với nhiều công ty con, các công ty con này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và các công ty này không cạnh tranh với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Cấu trúc của tập đoàn

Một tập đoàn sẽ có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
 • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều kiện để thành lập tập đoàn

Khi đã nắm rõ những điều cơ bản cần biết về tập đoàn, cùng Minh Nhi N2N tìm hiểu điều kiện chi tiết để thành lập một tập đoàn là gì nhé!

Điều kiện thành lập tập đoàn mới

Muốn thành lập một tập đoàn mới, thì một hệ thống phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây để được công nhận là tập đoàn thực thụ:

 • Ngành/lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn phải thuộc các ngành/lĩnh vực sản xuất có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo nền kinh tế quốc gia lớn mạnh
 • Tạo được nền tảng hạ tầng kinh tế cho đất nước đồng thời tạo nên động lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung
 • Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ thì mới có thể thành lập tập đoàn

Điều kiện thành lập tập đoàn với doanh nghiệp đang hoạt động

Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động riêng lẻ từ trước muốn trở thành tập đoàn thì phải đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Tình hình tài chính dồi dào, luôn đạt mức độ đảo bảo an toàn
 • Kinh doanh có lãi trong khoảng thời gian 3 năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn
 • Đã và đang hoạt động kinh doanh ở cả phạm vi trong nước và quốc tế
 • Trình độ nhân lực và năng suất lao động đều ở mức cao so với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng lĩnh vực
 • Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác
 • Công nghệ và trang thiết bị đều có chất lượng cao, đảm bảo yếu tố tiên tiến và hiện đại.

Điều kiện cần đáp ứng của công ty mẹ trong một tập đoàn

Theo quy định trong khoản 3 Điều 9 Nghị định 69/2014/NĐ-CP , công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp mức vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn nhà nước trên vốn điều lệ của công ty mẹ thấp hơn mức quy định này.
 • Có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm và khả năng kinh doanh ngành nghề chính và các ngành nghề có liên quan; quản lý vốn đầu tư và quản trị điều hành, phối hợp hoạt động các công ty con, công ty liên kết.
 • Có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các công ty liên kết khác.
 • Có nguồn lực tài chính hoặc có phương án khả thi để huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư đủ vốn vào các công ty con và các công ty liên kết.

Điều kiện cần đáp ứng của các công ty con trong tập đoàn

 • Tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.
 • Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải là những công ty được thành lập để phát triển, nắm giữ các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.
 • Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

Như vậy là qua bài viết này, bạn đã nắm được các điều kiện để thành lập tập đoàn rồi đúng không nào. Nếu như bạn muốn được tư vấn thêm về vấn đề thành lập tập đoàn hoặc bất cứ thắc mắc gì khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua nút Liên Hệ ở góc phải màn hình và qua các kênh sau, Minh Nhi N2N luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn miễn phí:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Chúc bạn thành công!

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp TpHCM

Dịch vụ kế toán – báo cáo thuế TpHCM