Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chắc hẳn doanh nghiệp nào cũng luôn hướng đến sự phát triển bền vững và lâu dài. Thế nhưng không phải lúc nào việc này cũng có thể thực hiện, nhiều doanh nghiệp sau một thời gian có thể thua lỗ hoặc không đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra, cũng có thể không còn khả năng duy trì hoạt động hoặc không còn nhu cầu kinh doanh tiếp. Khi đó, giải thể doanh nghiệp là một trong các lựa chọn được tính đến. Hãy cùng Minh Nhi N2N tìm hiểu các điều kiện giải thể doanh nghiệp chi tiết trong bài viết này nhé.

Dieu Kien Giai The Doanh Nghiep

 

Doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau

Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

 • Doanh nghiệp đã hoạt động hết thời hạn ghi trong Điều lệ công ty khi thành lập mà không có quyết định gia hạn
 • Doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cần làm thủ tục giải thể
 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vì một lý do nào đó thì cần làm thủ tục giải thể, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác
 • Doanh nghiệp có thể giải thể theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần khi không còn nhu cầu hoặc khả năng hoạt động tiếp

Nếu doanh nghiệp muốn giải thể khi không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần thì cần phải đảm bảo phải đảm bảo rằng doanh nghiệp đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình. Điều này khác với việc doanh nghiệp bị phá sản là khi doanh nghiệp đó không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp được nêu phía trên đã được quy định rõ trong Điều 208, Điều 207, Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, điều kiện để giải thể doanh nghiệp như sau:

 • Doanh nghiệp cần thông qua nghị quyết, quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Lý do giải thể của doanh nghiệp
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động của doanh nghiệp
  • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp trước khi làm thủ tục giải thể
 • Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua việc giải thể, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời quyết định giải thể của doanh nghiệp phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Trong các trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Các khoản nợ của doanh nghiệp cần được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
  • Các khoản nợ thuế
  • Nợ khác
 • Sau khi đã thanh toán hết các chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần tài sản còn lại sẽ được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Sau 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3, điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 mà không nhận được ý kiến khác về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp gồm các bước cơ bản sau đây:

 • Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Bước 2: Tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Bước 3: Gửi thông báo giải thể doanh nghiệp tới các bên liên quan, bao gồm: Sở Kế hoạch và đầu tư, cơ quan Hải quan, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, chủ nợ và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới việc giải thể
 • Bước 4: Niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Bước 5: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 6: Làm thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế
 • Bước 7: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp nếu đó là con dấu do cơ quan Công an cấp. Còn nếu là con dấu do doanh nghiệp tự khắc thì không cần trả lại nhưng không được phép sử dụng nữa
 • Bước 8: Nộp hồ sơ và làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm sau khi giải thể doanh nghiệp

Kể từ khi doanh nghiệp có nghị quyết, quyết định giải thể thì không được thực hiện các hành vi dưới đây, nếu không sẽ bị xử lý vi phạm theo pháp luật:

 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 • Cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản của doanh nghiệp
 • Ký kết hợp đồng mới trừ các hợp đồng cần để thực hiện việc giải thể doanh nghiệp
 • Chấm dứt hợp đồng vẫn đang có hiệu lực
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức

Như vậy là Minh Nhi N2N đã chia sẻ những gì bạn cần biết về Điều kiện giải thể doanh nghiệp. Việc này bao gồm khá nhiều bước và cần đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau. Thủ tục pháp lý cũng không hề đơn giản, vì thế nếu bạn chưa quen thì có thể sẽ gặp khá nhiều khó khăn.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn hãy sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Minh Nhi N2N để tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như tránh khỏi nhiều rủi ro không đáng có. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, chúng tôi tự tin sẽ mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc có bất cứ thắc mắc gì khác, hãy sử dụng nút Liên Hệ ở góc phải màn hình, hoặc liên hệ qua các kênh sau, Minh Nhi N2N luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn miễn phí:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Chúc bạn thành công!