Hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng

Việc làm báo cáo thuế hàng tháng là một phần quan trọng trong quy trình tài chính của mỗi doanh nghiệp. Đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh, báo cáo thuế hàng tháng không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và tạo ra sự minh bạch trong hoạt động tài chính. Trong bài viết này, Minh Nhi N2N sẽ hướng dẫn quá trình và các bước cần thiết để làm báo cáo thuế hàng tháng một cách chính xác và hiệu quả.

huong dan lam bao cao thue hang thang

Hàng tháng doanh nghiệp phải kê khai và nộp các loại thuế nào?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Doanh nghiệp có 2 hình thức kê khai thuế GTGT hàng tháng đó là theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp, cụ thể như sau:

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ các giấy tờ cần có:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
 • Kèm theo các phụ lục khác nếu có

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp các giấy tờ cần có:

 • Trực tiếp trên GTGT: tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT
 • Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Các báo cáo thuế TNCN cần nộp hàng tháng là:

 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…)

Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

 • Ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK- TNCN và 01/KK-XS áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh phù hợp.
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB, kèm theo bảng kê hàng hóa và đơn hàng bán đươc vào mẫu 01-1/ TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có
 • Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường với cơ quna thuế theo mẫu 01- TAIN và mẫu 01/TBVMT.

Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là trước ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, kế toán viên phải tuyệt đối lưu ý không nên trì trệ việc nộp báo cáo thuế, nếu nộp quá hạn sẽ bị phạt hành chính và bị cơ quan thuế cho vào danh sách đen gây ra nhiều phiền phức không đáng có.

Mức xử phạt khi nộp chậm tờ khai thuế

Nếu nộp chậm tờ khai thuế, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt từ hình thức cảnh cáo đến 3.500.000 đồng, cụ thể mức xử phạt đối với các loại tờ khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, lệ phí môn bài và các loại báo cáo thuế năm như sau:

 • Nộp chậm từ 1 – 5 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ bạn sẽ bị phạt với hình thức cảnh cáo
 • Nộp chậm từ 1 – 10 ngày phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ xử phát tổi thiểu không được thấp hơn 400 nghìn (nếu có tình tiết tăng nặng mức xử phạt không quá 1 triệu)
 • Nộp chậm từ 10 – 20 ngày, phạt tiền 1.400.000 đồng. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ mức xử phạt tối thiểu là 800.000 đồng, có tình tiết tăng nặng phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.
 • Nộp chậm từ 20 – 30 ngày, phạt tiền 2.800.000 đồng. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ mức xử phạt tối thiểu là 1.600.000 đồng, có tình tiết tăng nặng phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
 • Nếu nộp chậm từ trên 40 ngày đến 90 ngày, nộp chậm trên 90 ngày không có phát sinh số thuế phải nộp, không nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp không có số thuế cần nộp và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì sẽ bị phạt 3.500.000 đồng.

Có thể thấy, mức xử phạt cho hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế không hề nhẹ. Do vậy, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý để thực hiện theo đúng thời hạn quy định.

Hướng dẫn quy trình làm báo cáo thuế hàng tháng

Cách làm báo cáo thuế trong tháng Một, tháng Hai và tháng Ba sẽ có sự khác biệt nhất định, đối với các tháng còn lại thì khá giống nhau, dưới đây là hướng dẫn quy trình thực hiện chi tiết:

Cách làm kỳ báo cáo thuế tháng Một

Kỳ khai thuế 12 tháng bao gồm: Khai thuế GTGT, khai thuế TNCN thường xuyên, khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), khai thuế tài nguyên.

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

Thuế GTGT: Tờ khai theo mẫu 01/GTGT

Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 01-1/GTGT, bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01-2/GTGT, bản giải trình kê khai bổ sung và điều chỉnh (nếu có) theo mẫu 01-KHBS, bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01- 4A/GTGT và bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.
Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
Cần làm tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu 01/TTĐB, bảng kê hóa đơn bán các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu 01-1/TTĐB, bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu 01-2/TTĐB.
Thuế tài nguyên (nếu có)
+ Làm tờ khai theo mẫu 01/TAIN hoặc mẫu 02/TAIN.
 • Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

+ Tờ khai thuế TNCN khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN, mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%), mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%)

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý IV năm trước
 • Kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính của quý IV năm trước (chỉ cần nộp tiền thuế)
Các loại thuế cần kê khai, nộp theo năm: Thuế môn bài (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đăng ký kinh doanh không thay đổi so với năm trước thì không cần nộp), thuế nhà đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có).
Hồ sơ kê khai bao gồm:
 • Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI
 • Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu 01/NĐAT
 • Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu 01/SDNN.

Cách làm kỳ báo cáo thuế tháng Hai

Thực hiện kê khai thuế của tháng 1 với các loại thuế sau:

 • Thuế GTGT
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
 • Thuế tài nguyên (nếu có)
 • Thuế TNCN thường xuyên

Hồ sơ kê khai thuế sẽ bao gồm chứng từ, tờ khai và thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước.
Thời hạn nộp hồ sơ kê khai và nộp thuế: Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng 2. Ngoài ra còn phải làm báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn của năm trước theo mẫu BC-29/HĐ, ban hành kèm theo Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC.

Thời gian nộp chậm nhất trước ngày 25/02.

Cách làm kỳ báo cáo thuế tháng Ba

Thực hiện kê khai kỳ thuế tháng 2 theo hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 1.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 3.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý 1 năm nay theo biểu mẫu trong phần mềm HTKK 3.2.4. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4.
 • Thuế GTGT năm tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ)
 • Thuế TNDN
 • Thuế TNCN thường xuyên
 • Thuế Tài nguyên nếu có
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26-AC)

Ngoài ra, trong tháng 3 doanh nghiệp cần phải quyết toán thuế của năm trước bao gồm:

 • Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, tờ khai theo mẫu số 04/GTGT.
 • Thuế TNDN tờ khai theo mẫu 03/TNDN, báo cáo tài chính năm, phụ lục kèm theo tờ khai tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp.
 • Thuế TNCN
 • Thuế tài nguyên theo mẫu 03/TAIN

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm trước: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ 31/12.

Cách làm báo cáo thuế các tháng còn lại

Kỳ khai thuế tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo giống các tháng 1,2,3.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý này, kê khai nộp trước ngày 20 của quý sau.

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý này sẽ kê khai và nộp trước ngày 30 của quý sau.

Những điều cần lưu ý khi làm báo cáo thuế hàng tháng

 • Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và theo quy trình ngày tháng
 • Khi hạch toán lên phần mềm kế toán , phải phân biệt được đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ
 • Khi lưu trữ hóa đơn, chứng từ nên photo thêm vài bản tránh bị mất không đối chứng
 • Cẩn thận kê khai hàng tháng và có kiểm tra lại
 • Hàng tháng nên hạch toán vào phần mềm kế toán và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản trong cân đối kế toán
 • Quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN, từ đó tạo bút toán xử ký chênh lệch thuế TNDN và kết chuyển lại mới lập Báo cáo tài chính
 • Hàng tháng nên cân đối mọi vấn đề như :thuế, chi phí, lợi nhuận…để cuối năm không vất vả trong lập BCTC.

Trên đây là hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng chi tiết của Minh Nhi N2N, hi vọng đã mang lại những thông tin hữu ích cho bạn.

Tuy nhiên, để làm tốt kế toán thuế và báo cáo tài chính bạn cần có nghiệp vụ và kỹ năng xử lý vấn đề tốt. Ngoài những kiến thức cần thiết liên quan tới báo cáo thuế người kế toán viên cần phải chịu được áp lực công việc, có tư duy và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp rất tốt.

Nếu bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới thành lập. Bạn chưa có nhân viên kế toán, kế toán trưởng. Bạn cần có một nhân viên có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực bằng cấp để giải quyết các vấn đề về hạch toán và xử lý hóa đơn. Hãy sử dụng dịch vụ kế toán – báo cáo thuế trọn gói từ chúng tôi. Minh Nhi N2N sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro, cùng bạn đồng hành và phát triển!

Dịch Vụ Kế Toán - Báo Cáo Thuế TpHCM

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về kế toán, thuế hoặc các vấn đề khác của doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp. Chúc bạn thành công!

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty tại TpHCM

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Tp HCM