Quy định về việc giảm thuế GTGT xuống 8% đến hết năm 2023

Nhằm kích cầu tiêu dùng, đưa nền kinh tế đất nước sớm hồi phục và đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước, Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 43/2022/QH15 về việc giảm thuế GTGT để hỗ trợ các doanh nghiệp. Vậy cụ thể quy định về việc giảm thuế GTGT xuống 8% đến hết năm 2023 như thế nào, trình tự thực hiện ra sao, nhóm hàng hóa và dịch vụ nào được hưởng chính sách này? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Quy Dinh Ve Viec Giam Thue Gtgt Xuong 8% Toi Het Nam 2023

Nội dung nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT xuống 8% mới nhất năm 2023

Chiều ngày 24/6/2023, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 cụ thể như sau:

  • Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Thời gian áp dụng quy định giảm thuế là khi nào?

Việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT được thực hiện trong 6 tháng. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15, giảm 2% thuế GTGT như đã nêu trên và chính thức được áp dụng từ 01/07/2023 đến hết 31/12/2023 và không mở rộng thêm đối tượng được giảm thuế GTGT so với năm 2022.

Những nhóm hàng hóa, dịch vụ nào đang chịu mức thuế suất GTGT 10%

Những loại hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống còn 8%. Vậy cụ thể đây là những nhóm hàng hóa nào?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuế suất 10% áp dụng đối với tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ, trừ các nhóm được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Các loại hàng hóa và dịch vụ tại điều 4 thì không chịu thuế GTGT, còn mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Tóm lại, các hàng hóa và dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế suất khác 10% thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế.

Thủ tục để được giảm thuế GTGT theo quy định mới nhất

Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 đã có hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT 2023 như sau:

  • Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
  • Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
  • Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Lợi ích của việc được giảm thuế GTGT đối với doanh nghiệp

Trên đây là quy định về việc giảm thuế GTGT xuống 8% đến hết năm 2023, vậy quy định này có những tác động gì, mang lại lợi ích như thế nào cho các doanh nghiệp?

Việc giảm thuế GTGT sẽ đảm bảo mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, người dân sẽ là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này do giảm thuế GTGT sẽ làm giảm giá bán, giảm chi phí trực tiếp của người dân khi tiêu dùng.

Các doanh nghiệp cũng sẽ giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm từ đó tăng khả năng phục hồi và đóng góp lại cho ngân sách Nhà nước.

Trên đây là tất cả những gì bạn cần biết về quy định giảm thuế GTGT (VAT) mới nhất của nhà nước năm 2023.

Hãy luôn theo dõi các cập nhật về chính sách thuế để đảm bảo bạn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình và công ty đúng thời hạn và đúng cách. Qua đó cũng có những chiến lược kinh doanh phù hợp với các quy định mới.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ thêm về các vấn đề thuế hoặc kế toán, hãy liên hệ với Minh Nhi N2N ngay hôm nay.

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Dịch vụ kế toán – báo cáo thuế trọn gói