Thủ tục đổi tên công ty

Tên của doanh nghiệp là một trong những điều quan trọng trong suốt quá trình hoạt động. Tuy nhiên vì nhiều lý do, các công ty vẫn có nhu cầu đổi tên. Vậy thủ tục đổi tên công ty cụ thể như thế nào? Cần chuẩn bị những gì và lưu ý ra sao? Hôm nay hãy cùng Minh Nhi N2N tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Thu Tuc Doi Ten Cong Ty

Quy định về tên công ty

Tên công ty là tên gọi của doanh nghiệp, được nhà nước công nhận và ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tên công ty là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi thành lập doanh nghiệp, vừa có vai trò giúp khách hàng nhận diện thương hiệu của bạn, đồng thời giúp phân biệt các doanh nghiệp với nhau.

Do đó, bạn cần lựa chọn tên công ty sao cho vừa dễ nhớ, dễ tìm, dễ nhận diện nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 37 đã quy định về tên Doanh nghiệp như sau:

Điều 37. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi tên công ty

Quy trình, thủ tục đổi tên công ty gồm có các bước sau đây:

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy lựa chọn một cái tên mới cho doanh nghiệp của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp mà chúng tôi đã trích dẫn bên trên

Bước 2: Sau đó, bạn kiểm tra xem tên công ty mới mình muốn dùng có khả dụng, trùng với công ty khác hay không. Bằng cách truy cập vào Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia Tại đây

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đổi tên công ty, hồ sơ gồm có:

  • Quyết định thay đổi tên doanh nghiệp của hội đồng quản trị với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên
  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do người đại diện pháp luật của công ty ký (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
  • Bản sao biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thay đổi tên doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đổi tên và nhận kết quả (trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ đổi tên doanh nghiệp của chúng tôi)

Bước 4: Nộp hồ sơ và lệ phí tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty của bạn hoạt động.

Lưu ý rằng nếu bạn ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh thì cần phải nộp hồ sơ online qua cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp để được thẩm định nội dung. Sau khi được tiếp nhận hồ sơ trực tuyến bạn mới được nộp hồ sơ giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Khắc lại con dấu theo tên công ty mới. Nếu bạn đăng ký đổi tên thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, cần phải tiến hành khắc dấu pháp nhân mới với tên mới của doanh nghiệp.

Bước 6: Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp bạn sẽ phải công bố thay đổi thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Lệ phí công bố thay đổi thông tin doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Mẫu đơn thông báo thay đổi tên công ty

Trong các thành phần của bộ hồ sơ bạn cần chuẩn bị thì đây là nội dung quan trọng nhất. Dưới đây là mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …… tháng …… năm ……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế) :…….  Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp: …………..

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

 

 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

-Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1:[1]  Có              Không

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ……..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):

………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): …..

…………………………………………………………………………….

Dịch vụ đổi tên doanh nghiệp của Minh Nhi N2N

Như vậy, theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn đã có thể tự mình thực hiện thủ tục đổi tên công ty rồi. Tuy nhiên, đối với những người lần đầu thực hiện, việc này có thể khá phức tạp và mất thời gian, cũng như gặp những khó khăn về các bước chuẩn bị hồ sơ cũng như nộp hồ sơ online và trực tiếp. Từ đó khiến bạn phát sinh thêm chi phí và thời gian, công sức.

Vì thế chúng tôi thật tâm khuyên bạn hãy sử dụng dịch vụ đổi tên công ty của Minh Nhi N2N. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ một cách chi tiết nhất. Bạn chỉ cần làm giấy ủy quyền theo hướng dẫn của Minh Nhi N2N, sau đó mọi việc còn lại chúng tôi sẽ thực hiện hết cho bạn.

Quy trình thực hiện của dịch vụ đổi tên doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các bước sau:

  • Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp về việc đổi tên công ty
  • Chuẩn bị hồ sơ thay cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ chuyển cho bạn để ký và đóng dấu các nội dung cần thiết
  • Thực hiện thủ tục nộp hồ sơ online và trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng như các thủ tục liên quan
  • Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng

Với dịch vụ của Minh Nhi N2N, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, cũng như tránh khỏi những rủi ro về pháp lý không đáng có. Với nhiều năm kinh nghiệm, Minh Nhi N2N cam kết phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý, tận tâm vì lợi ích của bạn.

Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp sau khi hoàn thành dịch vụ, sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn mọi vấn đề về pháp luật cho công ty của bạn.

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm hoặc có thắc mắc gì khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua nút Liên Hệ ở góc phải màn hình, hoặc qua các kênh sau, Minh Nhi N2N luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn miễn phí:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Chúc bạn thành công!