Cách làm báo cáo thuế theo quý

Báo cáo thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc tổng hợp, xử lý và nộp báo cáo thuế chính xác và đúng thời hạn là vô cùng cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào cách làm báo cáo thuế theo quý, cùng những lưu ý mà bạn cần quan tâm về quy định của pháp luật một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Cach Lam Bao Cao Thue Theo Quy

 

Những doanh nghiệp nào thì cần báo cáo thuế theo quý?

Trước khi đến với cách làm báo cáo thuế cụ thể, bạn cần phải xác định xem doanh nghiệp của mình cần kê khai thuế theo quý hay theo tháng. Từ đó người nộp thuế sẽ xác định được đối tượng và thực hiện việc kê khai theo đúng quy định của pháp luật.

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp kê khai báo cáo thuế theo quý hay theo tháng như sau:

 • Nếu doanh nghiệp của bạn có doanh thu dưới 50 tỷ/năm thì cần kê khai báo cáo thuế theo quý.
 • Ngược lại, những doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ/nằm cần kê khai báo cáo thuế theo tháng.
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý.

Do đặc điểm là có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên hầu hết các công ty tại Việt Nam hiện nay đều thực hiện kê khai thuế theo quý. Tuy nhiên, bạn vẫn nên xác định chính xác đối tượng kê khai để có thể nộp báo cáo kịp thời hạn và theo đúng quy định.

Báo cáo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Báo cáo thuế qua mạng

Báo cáo thuế theo quý cần kê khai những loại thuế nào

Vậy báo cáo thuế quý gồm những gì? Không chỉ đơn giản là thuế giá trị gia tăng mà các loại báo cáo thuế phải nộp theo quý của mỗi doanh nghiệp bao gồm có:

 • Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo quý.
 • Tờ khai thuế GTGT theo quý của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quý.
 • Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính (nếu có) hàng quý.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng quý.
 • Tiền thuế phát sinh (nếu có).

Cách làm báo cáo thuế theo quý

Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT như thế nào

Theo quy định mới nhất thì việc xác định phương pháp tính thuế GTGT sẽ được căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế:

 • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Nộp Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
 • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp: gửi tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên thực hiện ổn định phương pháp tính thuế GTGT trong vòng ít nhất 2 năm. Nếu có thay đổi về phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp cần phải làm công văn thông báo chuyển đổi cho cơ quan thuế quản lý.

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Để kê khai được thuế giá trị gia tăng, chúng ta phải biết được doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Thông thường những doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỉ đồng sẽ phải áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc có thể tự nguyện.
 • Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì các bạn sẽ  phải thu thập tất cả các chứng từ phát sinh như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp đồng… có liên quan đến thuế gia tăng. Kiểm tra xem chúng có hợp pháp không. Nếu hợp pháp thì lập tờ khai theo mẫu số 01/GTGT được quy định tại thông tư số 119/2014/TT – BTC  của Bộ tài chính. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau.
 • Những doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng sẽ thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
 • Thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính trên doanh thu. Mỗi loại hình sản xuất khác nhau sẽ có cách tính khác nhau. Sau khi tính chúng ta sẽ làm tờ khai theo mẫu số 04/GTGT được quy định tại thông tư số 119/2014/TT – BTC  của Bộ Tài chính và tiến hành nộp thuế.

Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 • Trực tiếp trên GTGT: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT
 • Trực tiếp trên doanh thu: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT
 • Những doanh nghiệp mới thành lập thì phải kê khai thuế GTGT theo quý và kê kai theo phương pháp trực tiếp
 • Dù phát sinh hay không phát sinh thì doanh nghiệp của bạn bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

 • Doanh nghiệp kê khai theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

Theo quy định mới nhất, doanh nghiệp không còn phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính, tuy nhiên bạn vẫn phải nộp thuế TNDN tạm tính nếu doanh nghiệp xác định được số thuế TNDN.

Đến cuối năm tài chính, nếu số thuế TNDN thể hiện trên Báo cáo quyết toán thuế TNDN >20% số thuế TNDN tạm tính của 4 quý trong năm cộng lại, thì doanh nghiệp của bạn sẽ bị phạt chậm nộp thuế TNDN đối với phần chênh lệch này. Doanh nghiệp sẽ phải nộp số còn thiếu so với số quyết toán vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Nếu số tiền tạm nộp chênh lệch với số quyết toán nhỏ hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp số tiền chênh lệch từ ngày tạm nộp thuế đến ngày hết hạn nộp thuế.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng quý

Nếu công ty bạn kê khai thuế GTGT theo tháng, thì xét đến số thuế TNCN tạm nộp để xác định việc sẽ nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hay là theo quý.

 • Nếu số thuế TNCN tạm nộp trong tháng là nhỏ hơn 50 triệu đồng thì bạn cần kê khai theo quý.
 • Còn nếu số thuế TNCN tạm nộp lớn hơn 50 triệu đồng thì bạn cần kê khai theo tháng.

Việc xác định kỳ kê khai như bên trên cần được xác định một lần vào tháng đầu tiên của mỗi năm tài chính.

Nếu công ty bạn đang kê khai thuế GTGT theo quý thì mặc định, tờ khai thuế TNCN sẽ là kê khai theo quý.

Doanh nghiệp có đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho các nhân có ủy quyền. Sau khi xác định số tiền phát sinh được giảm trừ và số thuế phải nộp. Chúng ta tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động theo mẫu số 05/KK – TNCN thông tư 92/TT – BTC của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Kê khai tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Doanh nghiệp cần kê khai tình hình sử dụng hóa đơn chậm nhất là vào ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Lưu ý: Trong quý, kể cả khi không phát sinh việc sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp của bạn chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ không phải nộp loại tờ khai này.

Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý

Doanh nghiệp cần chú ý về thời hạn nộp báo cáo thuế để tránh bị xử phạt. Theo quy định tại Điều 44 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế thông qua cổng thông tin giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ mà hệ thống gặp sự cố thì cần phải nộp hồ sơ khai thuế và các chứng từ vào ngay ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động trở lại.

Dịch vụ báo cáo thuế cho doanh nghiệp của Minh Nhi N2N

Đăng ký dịch vụ báo cáo thuế trọn gói tại Minh Nhi N2N , quý Công ty không cần thiết có kế toán viên hay kế toán trưởng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ thay mặt công ty của bạn thực hiện các vấn đề về kế toán và thuế một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí.

Đến với dịch vụ kế toán – báo cáo thuế của chúng tôi, bạn sẽ có những lợi ích rất lớn như sau:

 • Giảm chi phí nhân sự kế toán thuế, cụ thể: Tuyển dụng 1 nhân viên kế toán, Doanh nghiệp phải trả lương tối thiểu từ 6-8 triệu đồng lương/tháng + chi phí liên quan (chỗ ngồi, BHYT, BHXH…). Sử dụng dịch vụ kế toán – báo cáo thuế của Minh Nhi N2N, bạn chỉ mất chi phí từ 500.000đ/tháng và không phát sinh thêm bất kể một khoản chi phí nào.
 • Chủ doanh nghiệp được thông báo và tư vấn về những văn bản pháp luật Thuế, Kế toán, Bảo hiểm kịp thời để vận dụng, tránh sai sót, vi phạm pháp luật.
 • Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc làm việc với Cơ quan Thuế. Nên Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi bị Thanh kiểm tra thuế.
 • Tính ổn định trong hoạt động kế toán và báo cáo thuế của công ty bạn sẽ rất cao. Minh Nhi N2N luôn thực hiện các báo cáo gửi cơ quan Nhà nước chính xác, kịp thời.

Bạn có thể tìm hiểu cụ thể hơn về dịch vụ của chúng tôi và bảng giá chi tiết tại đây: Kế toán – báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp

Việc nộp báo cáo thuế đúng hạn và đúng quy định là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ các quy định về cách làm báo cáo thuế theo quý cho doanh nghiệp.

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Minh Nhi N2N hoặc có bất cứ thắc mắc gì khác, hãy sử dụng nút Liên Hệ ở góc phải màn hình hoặc qua các kênh sau, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn miễn phí:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn