Mẫu kê khai hàng hoá được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Chiều ngày 24/6/2023, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Dưới đây, Minh Nhi N2N gửi đến bạn mẫu kê khai hàng hoá được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 chính xác nhất.

Mẫu kê khai hàng hoá được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

Cần mẫu kê khai hàng hoá được giảm 2% thuế GTGT để làm gì?

Nhằm kích cầu tiêu dùng, đưa nền kinh tế đất nước sớm hồi phục và đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước, Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 43/2022/QH15Nghị định số 44/2023/NĐ-CP: về việc giảm thuế GTGT để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Theo đó, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%.

Để nắm được nội dung chi tiết của quy định này, bạn hãy đọc tại các bài viết sau của Minh Nhi N2N nhé:

Quy định về việc giảm thuế GTGT xuống 8% đến hết năm 2023

Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT xuống 8%

Mẫu kê khai hàng hoá được giảm 2% thuế GTGT được dùng để kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT và nộp cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Cụ thể, căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế VAT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% (trừ hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III Nghị định này).
  • Cơ sở kinh doanh (gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Theo đó, cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV của Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Mẫu kê khai hàng hoá được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 44/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO

NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15

(Kèm theo Tờ khai thuế GTGT Kỳ tính thuế: Tháng … năm … /Quý … năm … /Lần phát sinh ngày … tháng … năm …)

[01] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

 

[02] Mã số thuế:
[03] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………

 

[04] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT/ Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế

Thuế suất/
Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định

Thuế suất/
Tỷ lệ tính thuế GTGT sau giảm

Thuế GTGT

được giảm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)x80%

(6)=(3)x[(4)-(5)]

1.

Tổng cộng

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……

Chứng chỉ hành nghề số:……

 

…ngày….tháng….năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) hoặc ký điện tử)

Bạn có thể tải xuống mẫu kê khai này để tiện cho việc in ấn và sử dụng: Tại đây

Hãy luôn theo dõi các cập nhật về chính sách thuế để đảm bảo bạn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình và công ty đúng thời hạn và đúng cách. Qua đó cũng có những chiến lược kinh doanh phù hợp với các quy định mới.

Nếu bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ thêm về các vấn đề thuế hoặc kế toán, hãy liên hệ với Minh Nhi N2N ngay hôm nay.

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhi N2N

Địa chỉ: 91 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

Tel: 0989.139.333

Email: [email protected]

Website: https://minhnhi.vn

Dịch vụ kế toán – báo cáo thuế trọn gói